image

Waarom VVE Beheer?

Optimaal VvE management vraagt om korte communicatielijnen. Daarom krijgt uw VvE bij VVE Beheer te maken met een vaste VvE manager. Deze VvE manager wordt ondersteund door tal van afdelingen zoals de VvE debiteuren- en crediteurenafdelingen, de 24 uur per dag bereikbare servicedesk onderhoud, het financieel callcenter voor alle financiële vragen over bijvoorbeeld de te betalen bijdrage en de assurantieschade-afdeling. Iedere afdeling kent strikte opleidingseisen voor haar medewerkers en valt permanent onder interne en externe kwaliteitsbewaking. Kwaliteit moet echter naar mening van VVE Beheer meetbaar zijn, slechts dan kan een VvE er op vertrouwen dat haar belangen optimaal gewaarborgd worden. VVE Beheer is dan ook als één van de eerste kantoren in Nederland gecertificeerd door SKW certificatie in het kader van het, mede in overleg met diverse consumentenorganisaties tot stand gekomen, procescertificaat “beheerders VvE”. VVE Beheer is tevens aangesloten bij en actief in landelijk bekende organisaties zoals Vastgoed Management Nederland en VvE Belang.
Wij vormen het gestroomlijnde beleidsinstrument van de voorzitter van de vergadering, de kascommissie, de technische commissie en andere betrokkenen. Er staat ons slechts één doel voor ogen, de continuïteit van uw vereniging. Er worden talloze concrete werkafspraken gemaakt, uw VvE kan kiezen uit vele transparante- en door ervaring ingegeven procedures. Natuurlijk wordt bij het maken van werkafspraken het belang van de VvE voorop gesteld.

De dagelijkse praktijk

Burenruzies, niet betalende eigenaren, aanbesteding van groot onderhoud, het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning, de inzet van plaatselijke leveranciers (VVE Beheer beschikt over een landelijk netwerk van ruim 800 bedrijven in allerlei branches, van dakdekkers tot loodgieters, van notarissen tot hoveniers); zo maar een kleine greep uit de dagelijkse praktijk. Uiteindelijk bepaalt de vergadering uiteraard welke leveranciers worden ingeschakeld. Ons financieel callcenter staat dagelijks open voor vragen over de stand van de bijdrage zoals die door de leden betaald wordt. Er wordt een strikte bewaking toegepast op de betaalmoraal van de leden binnen de VvE. Heeft u een juridisch probleem? Wij adviseren u vanuit ons specialisme graag en begeleiden waar dat nodig is de inzet van bijvoorbeeld in de appartementswet gespecialiseerde advocaten. Wil uw technische commissie bij de dagelijkse gang van zaken aangaande onderhoud betrokken worden? Graag; de medewerkers van de servicedesk staan 24 uur per dag, 7 dagen per week met raad en daad tot uw beschikking. Tevens staat vanaf 2013 ons hernieuwde VVE Beheer Portaal 2100 tot uw beschikking, zie voor meer informatie Over Portaal 2100.

Veel tijdrovend administratief werk? Uitbesteden loont!

Ook uw kascommissie zal het beamen: VVE Beheer verzorgt de administratie perfect. Onze enthousiaste en goed opgeleide groep medewerkers weet zich hierbij ondersteund door een speciaal door VVE Beheer ontwikkeld softwareprogramma, VVE2100. Dit pakket is afgestemd op- en geschreven voor alles dat bij het administreren en besturen van een VvE komt kijken, of het nu de te betalen bijdragen, het dagelijks onderhoud of het verzorgen van vergaderingen betreft.
De bank- en girorekeningen (vanzelfsprekend op naam van de afzonderlijke VvE’s) werken wij dagelijks bij. Op elk moment kunnen wij u een volledig overzicht verstrekken van de inkomsten en de uitgaven van de VvE.

Wilt u geïnformeerd worden over de uitgaven “klein onderhoud”, de saldi van de VvE rekeningen bij bank of giro of de stand van de kleine kas? Wilt u weten wat de achterstanden in de ledenbijdrage zijn? VVE Beheer maakt deze gegevens tastbaar voor u, op ieder gewenst moment. VVE Beheer Portaal 2100 speelt in die informatievoorziening een grote rol. Elke dag weet u exact wat er speelt en kunt u, - als dat nodig is – in overleg met uw VvE manager tijdig bijsturen. In het Portaal 2100 beschikt u over uw eigen inbox. Vraagt u bijvoorbeeld online de agenda/notulen op van de laatstgehouden vergadering of het huishoudelijk reglement? De opgevraagde documenten worden vlot afgeleverd in uw inbox.

Veiligheid voor alles

De gegevens van uw VvE zijn in vertrouwde handen. Uiteraard neemt VVE Beheer alle zorgvuldigheid in acht bij het verwerken van persoonsgegevens, zijn via SKW certificering procedures geborgd, is VVE Beheer in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), doet VVE Beheer veel aan de opleiding van haar medewerkers en doen computersystemen, software en het VVE Beheer Portaal 2100 hun werk in een beveiligde omgeving.

Ook als het gaat om het “veiligstellen” van de geldstroom binnen de VvE krijgt u de beschikking over een groot aantal veiligheidsprocedures. Van interne procuratieprocedures (paraferen van te betalen rekeningen door bijvoorbeeld de voorzitter van de vergadering) tot bijvoorbeeld het feitelijk (elektronisch) mee tekenen bij de bank alvorens afschrijvingen van de reserverekeningen van de VvE te kunnen uitvoeren.

VvE beheer: een specialisme

Onze naam is verbonden met een brede ervaring in tal van juridische en VvE technische aangelegenheden. Denkt u hierbij aan het verkrijgen van subsidies en vergunningen, het voeren van procedures over tal van uiteenlopende zaken, het begeleiden van grootschalige onderhoudsprojecten, etc., etc. Ook adviseren wij veelvuldig bij nieuwbouwprojecten aangaande bijvoorbeeld toe te passen verdeelsleutels en aanvullende regelgeving in reglementen van splitsing en/of huishoudelijk reglementen.

Dienstverlening op basis van vertrouwen

Dat alle bestuurs- en/of administratieve taken die u aan ons uitbesteedt met gegarandeerde discretie worden omgeven, behoeft natuurlijk geen betoog. VVE Beheer garandeert onafhankelijkheid. VVE Beheer adviseert het bestuur “om mee te kijken” en stimuleert de leden “om mee te denken”; u mag van VVE Beheer een actieve opstelling verwachten. Nog een praktijkvoorbeeld? Denk maar eens aan het “meetekenen” van betaalopdrachten ten behoeve van de VvE door bijvoorbeeld een lid van de technische- of kascommissie; een procedure die uw financiële zekerheid waarborgt. Voeg bij de zekerheid die VVE Beheer u kan bieden de scherpe tarieven – VVE Beheer hanteert slechts vooraf met de vergadering overeengekomen tarieven – en u begrijpt dat het aanvragen van een offerte zinvol is. Vrijblijvend, dat spreekt vanzelf. Wij horen graag van u, telefoon: 070 3993142, E-mail:

Privacyverklaring